eedwe

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodné přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. 

Listinná úřední deska, která je přístupná 24 hodin denně je umístěna na budově obecního úřadu Jarpice čp.5.

Sejmutá oznámení jsou automaticky přemístěna do archivu úřední desky.

Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Jarpice

V souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že dokumenty k finančnímu hospodaření obce Jarpice jsou v plném znění zveřejněny na internetových stránkách obce Jarpice v sekci Obecní úřad - Rozpočet ZDE a Obecní úřad - Závěrečný účet ZDE a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Jarpice v úředních hodinách.

Jedná se o: střednědobý výhled rozpočtu (do r. 2016 rozpočtový výhled), rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.

Kategorie:GObec mapový server

GOobecJarpice.png

14. 7. Karolína

Zítra: Jindřich

Návštěvnost stránek

118296