eedwe

Aktuality


Novější 1

Revize, kontroly a čištění komínů a kotlů



Dovolená-administrativa

Dovolená  2024.docx



OČKOVÁNÍ PSŮ 21.5.2024

Datum konání: 21. 5. 2024

DNE  21.5.2024 V 16:00 PROBĚHNE V JARPICÍCH OČKOVÁNÍ PSŮ

Smíšená vakcína 250,-Kč

Vzteklina 150 ,- Kč

Sraz u starého úřadu č.p. 5

Nezapomenout průkazy



VTE JARPICE

Datum konání: 16. 4. 2024

Obec Jarpice v aktuálních dnech jedná o výstavbě VTE (Větrných elektráren) na pozemcích v blízkosti obce.

Každému občanovi obce byl do poštovní schránky doručen informační leták s nejdůležitějšími informacemi.

Orientační umístění VTE Jarpice (skutečné umístění věží se bude odvíjet od stavebního povolení.). Obec určila jako požadavek, že věže nesmí stát blíže než je na tomto plánku.:


Zde jsme pro vás připravili detailní informace o VTE:

Jak fungují větrné elektrárny?

Čtyři základní části rotor, tubus, gondola a generátor stojí nejen za celkem jednoduchou

přeměnou větru v elektřinu, ale určují také další veličiny. Zejména velikost a výkon. Rotor jako skutečně robustní setrvačník je zpravidla tvořen třemi listy. Moderní elektrárny dnes

využívají listy s délkou i přes sto metrů, které dokáže pohánět i relativně mírny vítr. Velmi také záleží, v jaké výšce je rotor „posazen“. K tomu slouží tubus, který zároveň nese i gondolu (technologickou skříň velikosti autobusu), kde se za pomoci převodovky a generátoru mění kinetická energie větru na elektrickou.

Fakta a mýty kolem větrných elektráren

VTE nedokáže ovlivnit jakékoli meteorologické jevy. Mechanismy ovlivňující počasí v ČR mají mnohem složitější pravidla a odehrávají se ve zcela odlišných nadmořských výškách (troposféra)i zcela jiných zeměpisných šířkách.

VTE nejsou pohřebištěm ptáků a netopýrů. Jejich poloha nesmí křížit trasy tažných ptáků a věže jsou vybaveny echolokátory pro netopýry. Moderní VTE jsou z 90% vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

V ČR jsou velmi dobré podmínky pro provoz VTE s horní úvratí cca. 210 metrů. Moderním VTE s velkou plochou listů stačí k plnému výkonu i tzv. mírný vítr.

Listy VTE neuvolňují do ovzduší žádné částice ani neohřívají proudění vzduchu.

Vystavbu VTE v případě potřeby předchází průzkum EIA (Posuzování vlivů na životní prostředí), který v terénu mimo jiné mapuje možné dopady stavby a provozu VTE na krajinný ráz a životní podmínky živočichů.


Výhody větrných elektráren

Obnovitelný zdroj energie

Větrné elektrárny využívají energii větru, což je obnovitelný zdroj energie. Větry jsou nevyčerpatelné a dostupné ve velkém množství, což zajišťuje dlouhodobou udržitelnost.

Šetrnost k životnímu prostředí: Větrné elektrárny produkují elektřinu bez emisí skleníkových plynů ani jiných znečišťujících látek, což snižuje negativní dopady na životní prostředí a pomáhá bojovat proti změně klimatu.

Jedná se o jednu z nejčistších forem energie

Protože větrná energie není závislá na fosilních palivech, která pohánějí turbíny, nepřispívá větrná energie ke změně klimatu tím, že by při výrobě energie vypouštěla skleníkové plyny. Jediný okamžik, kdy větrná energie nepřímo uvolňuje skleníkové plyny, je při výrobě a přepravě větrných turbín a při jejich instalaci.

Bezplatné palivo

Vzhledem k tomu, že samotné větrné turbíny fungují výhradně na energii generovanou větrem, není potřeba žádné palivo. Jakmile je turbína dokončena a nainstalována, nepotřebuje pro svou další činnost palivo ani připojení k elektrické síti. To také snižuje celkové náklady na další provoz velkých větrných elektráren ve srovnání s jinými formami obnovitelných zdrojů energie, které mohou vyžadovat určité investice do energie.

Nízké provozní náklady

Jakmile jsou větrné elektrárny postaveny, provozní náklady jsou relativně nízké. V porovnání s fosilními palivy jsou náklady na palivo nulové, ačkoli existují náklady na údržbu a provoz.

Lokální ekonomické přínosy: Větrné farmy mohou poskytnout lokální pracovní místa a příjmy pro komunity, ve kterých jsou umístěny. Mohou také přispět k rozvoji infrastruktury a zlepšení hospodářských podmínek v daném regionu.

Diverzifikace energetického mixu

Větrné elektrárny přispívají k diverzifikaci energetického mixu, což znamená, že závislost na jednom typu paliva se snižuje. To může zvýšit energetickou bezpečnost a stabilitu dodávek energie.

Flexibilita a modularita

Větrné elektrárny mohou být instalovány v různých velikostech a na různých typech pozemků, což umožňuje flexibilitu při plánování a provozování. Mohou být také kombinovány s jinými zdroji obnovitelné energie, jako je solární nebo vodní energie, pro vytvoření vyváženějšího energetického systému.

Nenarušuje provoz zemědělské půdy

Dodavatelé energie mohou stavět své větrné turbíny na již existující zemědělské půdě a platit majitelům polí za výstavbu na jejich pozemcích formou smluv nebo nájemních smluv. To je velkým přínosem pro zemědělce, kterým se hodí nějaký příjem navíc, a navíc stopy větrných turbín zabírají na úrovni terénu jen velmi málo místa, takže nenarušují produkci jejich pole.

Snižuje naši závislost na fosilních palivech

Energie vyrobená z fosilních paliv přispívá ke změně klimatu, ale jednoho dne nám dojde. Dokud bude planetu ohřívat slunce, pak je tu nekonečná zásoba větrné energie.


Nevýhody větrných elektráren

Viditelnost

Zásadním negativem je stavba samotná. Větrná elektrárna, která v nejvyšším bodu vrtule

může překonat 210 metrů, je novým dominantním prvkem v krajině. Při běžném způsobu života, cestou do práce, na nákup a podobně, se alespoň občasnému pohledu na VTE zpravidla vyhnout nelze.

Hluk

Provoz elektrárny generuje zvuk, který v těsné blízkosti může být nepříjemný. Od 500 metrů dále nemá VTE zvukovou stopu. Pro představu si na grafu porovnejte sílu zvuku průměrné VTE s přírodními vlivy a další lidskou činností.

 

Periodický stín

Velmi vzácná zdravotní komplikace pro člověka může vzniknout dlouhodobým působením tzv. periodického stínu. Za slunečného počasí mohou pohyblivé stíny vrhané listy vrtule vyvolávat dojem blikání. Na citlivé jedince může mít tento efekt negativní dopad na psychiku.

Žádné další zdravotní komplikace pro člověka nebyly dosud zaznamenány. VTE všude na světě jsou navíc vyhledávaným cílem turistů případný negativní vliv provozu VTE by byl s největší pravděpodobností dávno odhalen.


Komplexnější informace si můžete přečíst například v prezentaci přímo zaměřené na VTE od Hnutí DUHA:

https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/vitr_2006.pdf

Další velmi zajímavou prezentací je “Větrné elektrárny a jejich vliv na včely”:

https://www.hornibreckov.cz/e_download.php?file=data/editor/112cs_5.pdf&original=V%C4%9Btrn%C3%A9%20elektr%C3%A1rny%20a%20jejich%20vliv%20na%20v%C4%8Dely%20-%20v%C3%BDsledek%20studie%20Dr.%20Dariusz%20Karwan.pdf

Další zdroje:

https://www.gcecz.cz

ChatGTP – https://chat.openai.com/

https://energetiko.cz/vetrna-elektrarna/



1.12. OÚ uzavřen

Datum konání: 30. 11. 2023

1.12. OÚ uzavřen ze zdravotních důvodů.

 

Děkuji za pochopení.  Šlechtová Jana



Helloweenská stezka

Datum konání: 28. 10. 2023

Halloweenská stezka.pdf



DRAKIÁDA

Datum konání: 22. 10. 2023

Scan_20231009_094619.pdf



Odstávka 15.9.2023

Datum konání: 15. 9. 2023

Odstávka 15.pdf



Ve dnech 7. a 14. 9. 2023 Jarpice bez el. energie

Datum konání: 6. 9. 2023 - 15. 9. 2023

Ve dnech 7. a 14. 9. 2023 Jarpice bez el. energie. Podrobnosti v příloze.

Odstávka elektřiny září.pdf

Odstávka 14.pdf



Projekt: Jarpice-kanalizace a ČOV

Datum konání: 1. 7. 2023

Spolufinancováno Evropskou unií Barevné RGB záhlavi.jpg

 

Projekt:

Jarpice-kanalizace a ČOV

CZ.05.01.04/01/22_021/000438



Novější 1

GObec mapový server

GOobecJarpice.png

14. 6. Roland

Zítra: Vít

Návštěvnost stránek

116397