eedwe

Akce.cz

Jarpický ples.jpg


Masaryk ve výtvarném umění, T. G. Masaryk a 1. republika

Místo
Zámecká 197, 27061 Lány
Datum konání
Stálá akce
Typ

Předměty, které jsou zde vystaveny, pocházejí ze soukromé sbírky bývalého kunsthistorika Národní galerie Josefa Babůrka. Návštěvník zde může obdivovat návrhy Masarykových pomníků. Mezi nejvzácnější patří na příklad bronzový model pomníku pro Hradec Králové od Otto Gutfreunda, dále je představena drobná plastika, grafiky a také užité umění inspirované Masarykovou osobností. Mnoho fotografií dokumentuje také osudy některých již neexistujících pomníků.

Více

Pravěk a baroko Kladenska, Od tvrzí k baroknímu zámku

Místo
Huťská 1375, 27201 Kladno
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice Pravěk Kladenska představuje průřez archeologickými nálezy z kladenského regionu, získané do muzejních sbírek od začátku 20. století. K nejvýznamnějším nálezům patří předměty řivnáčské kultury z výšinného opevněného sídliště Homolka u Stehelčevsi z pozdní doby kamenné, meč, kopí a opaskové kování z hrobu keltského bojovník z Makotřes, nebo kopie velkomoravského gombíku z Kačice, nebo kamenů s rytinami z raně středověkého hradiště v Libušíně. Další expozice zachycuje poměrně dlouhé období historie Kladna od vybudování tvrze Kladenských z Kladna ve 14. století až do jeho barokní proměny podle plánů K. I. Dientzenhofera. Cechovní pokladnice a nádobí připomínají období, kdy se řemeslníci v Kladně, Buštěhradě i Unhošti povinně sdružovali do cechů. Závěr expozice je vyhrazen baroknímu umění spojenému s působením břevnovských benediktinů. Umělecká díla pocházejí převážně z původního kostela Nanebevzetí Panny Marie, zbořeného v roce 1897.

Více

Lidová kultura, vývoj lidového stavitelství a bydlení

Místo
Masarykovo náměstí 159, 27401 Slaný
Datum konání
Stálá akce
Typ

Lidová kultura západní části středních Čech, speciálně oblasti Slánska. Vývoj lidového stavitelství a bydlení, zemědělského hospodaření a s další stránky života vesnice.

Více

Štola - Stálá důlní expozice

Místo
Zádušní 1, 27201 Kladno
Datum konání
Stálá akce
Typ

Stálá expozice o historii hornictví – simulované důlní pracoviště v suterénu zámku nově doplněné reálným prostorovým ozvučením.

Více

Historie města a jeho okolí

Místo
Masarykovo náměstí 159, 27401 Slaný
Datum konání
Stálá akce
Typ

Měťanský nábytek se zajímavými intarziemi, kolekce vzácných kachlových kamen, ostrostřelecké terče, sál věnovaný zakladateli muzea a divadla V. Štechovi. Součástí muzejní budovy je kolejní kaple Zasnoubení P. Marie.

Více

Lidické sbírky

Místo
Tokajická 152, 27354 Lidice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Podnět ke vzniku sbírky a galerie v Lidicích dal zakladatel hnutí „Lidice shall live“ (Lidice budou žít), polský rodák židovského původu Sir Barnett StrossTrent, který v roce 1967 vyzval umělce a mecenáše umění, aby přispěli do nevelké galerie tímto aktem vznikající. Na výzvu reagovali výtvarníci nejen z Evropy, ale také z Asie, Afriky i Ameriky a tak na sklonku 60. let čítala sbírka 331 výtvarných děl z různých částí světa. Vznikl tak poměrně velký soubor tématicky, uměleckým stylem i technikou značně nesourodých děl. Cílem nové expozice je ukázat výtvarná díla v historickém kontextu vzniku sbírky s důrazem na důležité osobnosti, které se o její podobu zasloužily. Prostorové podmínky galerie sice neumožnily prezentovat všechna důležitá a zásadní díla, přesto se však otevírá možnost budoucích obměn expozice pracemi z depozitáře.

Více

Expozice Památníku Lidice

Místo
Tokajická 152, 27354 Lidice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Moderní audiovizuální expozice v muzeu. Dokumentární filmy o Lidicích. Prohlídka pietního území. Pomník dětských obětí války. Růžový sad. Stálá sbírka moderního umění. Mezinárodní dětská výtvarná výstava.

Více

Expozice Oty Pavla a historie Buštěhradu

Místo
Palackého 56, 27343 Buštěhrad
Datum konání
Stálá akce
Typ

Návštěvníci zde naleznou množství fotografií a dokumentů, ale i předmětů, spjatých se životem slavného spisovatele, např. jeho psací stroj či medvídka z dětství. Menší část expozice je věnována historii Buštěhradu.

Více

Historie města Velvary a jeho okolí

Místo
Pražská 109, 27324 Velvary
Datum konání
Stálá akce
Typ

Ve vitrínách jsou ukázky archeologických nálezů od starší doby kamenné po raný středověk, najdete zde doklady o vývoji města od 13. století až do konce 18. století, ukázky historického nábytku a odívání z 19. století a život města a jeho obyvatel od počátku 19. století až do roku 1938. Součástí expozice jsou soubory obrazů s náboženskou tématikou ze 17. a 18. století a děl významných českých autorů z 2. pol. 19. až počátku 20. století, odkázaných muzeu sběratelem Oldřichem Brtníkem. Stálá expozice Vám přiblíží i některá řemesla a obchody kdysi provozované ve Velvarech.

Více

GObec mapový server

GOobecJarpice.png

14. 7. Karolína

Zítra: Jindřich

Návštěvnost stránek

118293