eedwe

Turistika.cz

Slaný - Lesopark Háje

Místo
Kladno
Typ

Klidová zóna - území slouží jako významný rekreační prvek města vhodný k rekreaci a vycházkám. Geobotanické zařazení lokality náleží do skupiny dubovo-habrových lesů.

Více

Slaný - Kostel sv. Gotharda

Místo
Kladno
Typ

Na místě původně románské baziliky byl rozšířen v gotickém slohu děkanský kostel sv. Gotharda. V této době bylo částečně na starších základech zaklenuto dnešní trojlodí, postaven presbytář a…

Více

Slaný - Klášter Nejsvětější Trojice řádu Bosých karmelitánů

Místo
Kladno
Typ

Původně františkánský, nyní karmelitánský Klášter patřil při svém založení roku 1655 mezi známky obnovy kraje zpustošeného třicetiletou válkou. Kostel vznikl v letech 1581-1602 jako hřbitovní chrám…

Více

Slaný - Hlaváčkovo náměstí (Hospodářská a hospodyňská škola, býv. okresní sirotčinec...)

Místo
Kladno
Typ

Okresní chudobinec z roku 1890, dnes domov důchodců. Architektem byl Čeněk Štraybl. Okresní sirotčinec zřízen přestavbou Nedvědovského domu, od roku 1898 v něm působily chudé školské sestry de Notre…

Více

Slaný - Hemerkův statek

Místo
Kladno
Typ

Dvůr dříve zvaný Stanovský se nachází v jižní části města. Renesanční budova z počátku 17. století byla barokně a pseudorenesančně přestavěna. Dnes po rekonstrukci.

Více

Slaný - Gymnasium V.B. Třebízského

Místo
Kladno
Typ

Gymnázium V. Beneše Třebízského se začalo stavět v roce 1936 firmou Vondráček a Klečánek z Prahy. 12.4.1939 se zde začalo vyučovat. Budova je čtyřpodlažní funkcionalistický objekt, s centrální…

Více

Slaný - Galerie Ikaros

Místo
Kladno
Typ

Galerie Ikaros Fügnerova 667 274 01 Slaný Ing. Marcela Hrušková tel.: 312 520 059 e-mail: galerieikaros@volny.cz www.galerie-ikaros.cz Otevírací doba úterý: 10:00 - 18:30 středa, čtvrtek, pátek: 10…

Více

Slaný -Dům č.p. 783

Místo
Kladno
Typ

Dům č.p. 783 byl součástí bývalého dvora, zvaného Vinopalna. Jednopatrová budova obdélníkového půdorysu s trojúhelníkovým průčelím.

Více

Slaný - Děkanství čp. 16

Místo
Kladno
Typ

Leží v severozápadním sousedství kostela sv. Gotharda – v jádru gotická budova, přestavěná pozdně barokně na počátku 80. let 18. století. Další úprava následovala v 19. století. Interiéry byly…

Více

Slaný - Černá bašta

Místo
Kladno

Město Slaný vznikalo v hranicích, které dosud zachovala zástavba historického jádra dnešního Slaného. Náměstí i průběh ulic zůstaly v této části prakticky dodnes stejné jako ve středověku. Z opevnění…

Více

GObec mapový server

GOobecJarpice.png

2. 4. Erika

Zítra: Richard

Návštěvnost stránek

093617