eedwe

Kanalizace a ČOVSpolufinancováno Evropskou unií Barevné RGB záhlavi.jpg

 

Podpora z Operačního programu Životního prostředí 2021-2027 na realizaci projektu "Jarpice-kanalizace  a ČOV" , reg. číslo CZ.05.01.04/01/22_021/0000438, v rámci výzvy 05_22_021 MŽP. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Předmětem podpory je výstavba oddílné splaškové kanalizace v délce 4,37 km a čistírny odpadních vod o kapacitě 350 EO v obci Jarpice. Realizací projektu bude možno odstranit znečištění 12,74 t/rok CHSKCr a 5,95 t/rok NL. 

Celkové výdaje 90 583 752,25 Kč včetně DPH

Maximální výše dotace EU 52 029 339,32 Kč.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Logo - česká verze.jpg

 

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tématického zadání Drobné vodohospodářské projekty Oblast podpory Výstavba, rozšíření, rekonstrukce ČOV a kanalizačních sítí. 

Kanalizační přípojky v obci Jarpice, evidenční číslo Projektu ISF/DVP/047817/2022

Dotace v maximální výši 1000000,-Kč

************************************************************************************************************************

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tématického zadání Drobné vodohospodářské projekty Oblast podpory Výstavba, rozšíření, rekonstrukce ČOV a kanalizačních sítí. 

Kanalizační přípojky v obci Jarpice-IIetapa, evidenční číslo Projektu ISF/DVP/051399/2023

Dotace v maximální výši 1000000,-Kč

************************************************************************************************************************

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tématického zadání Životní prostředí Oblast podpory Projekty podpořené z Operačního programu Životního prostředí pro období 2021-2027 v rámci Specifického cíle"1.4Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou.

Jarpice-kanalizace a ČOV, evidenční číslo Projektu ISF/ŽIV/051854/2023

Dotace v maximální výši 3613789,-Kč

 

Datum zahájení - 6/2023

Datum ukončení - 12/2024

Číslo smlouvy 2022/001/OÚ

 


GObec mapový server

GOobecJarpice.png

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Návštěvnost stránek

114916